Voor nieuwe maar ook bestaande bedrijven in het MKB segment bied ik de onderstaande diensten:

 

 • Advisering & begeleiding
 • Starters
 • Ondernemers plannen
 • Ondernemers tips
 • Bank informatie

Mijn advisering en begeleiding kan zijn:

 • de keuze van de rechtsvorm van een onderneming (éénmanszaak, vennootschap onder firma of BV),
 • het maken van ondernemersplannen,
 • het maken van een liquiditeitsbegroting,
 • begeleiding in het kader van liquiditeitenbeheer,
 • het beoordelen van bestaande kredietovereenkomsten,
 • het onderhouden van het contact met uw bank,
 • het begeleiden van ondernemers, die in de "ziekenboeg" van de bank zijn opgenomen,
 • debiteuren- en crediteurenbeheer,
 • het beoordelen van de verzekeringsportefeuille.

 en is gebaseerd op 4 kernwaarden:

 • duidelijkheid: in begrijpelijke taal “man en paard” noemen,
 • onafhankelijkheid: niet gebonden aan welke financiële instelling dan ook; de ondernemer bepaalt de keuze van zijn/haar bank,
 • transparant: alles gebeurt in overleg met de ondernemer,
 • snelheid: elke ondernemer wil zo snel mogelijk een antwoord c.q. oplossing voor zijn/haar probleem; uiteraard gaat dit niet ten koste van de kwaliteit.

De 9 tot 5 mentaliteit is mij vreemd, dus indien je geïnteresseerd bent: bel voor een kennismakingsgesprek om na te gaan of het klikt en of ik de benodigde toegevoegde waarde voor jouw bedrijf kan betekenen.

1e gesprek van ca. 1.5 uur is geheel vrijblijvend en dan ook gratis; voor vervolgafspraken hanteer ik een voor ondernemers aantrekkelijk tarief met als uitgangspunt, dat er niet voor ieder telefoontje of mailtje een factuur volgt.

De start van een onderneming is een grote stap. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen dagindeling, je inkomen en je moet zelfstandig beslissingen nemen; discipline en doorzettingsvermogen is dan ook een vereiste, want in de eerste jaren is het veel uren maken.

Maar voordat je het besluit neemt deze “droom” waar te maken, is het belangrijk, dat je je goed voorbereidt en zo nauwkeurig mogelijk opschrijft wat jouw ideeën, kansen, maar ook wat de gevaren zijn.

Een belangrijk onderdeel van het besluit om voor jezelf te beginnen en waar elke starter mee te maken krijgt, is de vraag: “waar haal ik het geld vandaan om mijn lang gekoesterde wens, een eigen bedrijf te beginnen, te realiseren ?”.

Want, dat de start van een eigen bedrijf met de nodige kosten gepaard gaat, is zo klaar als een klontje, hoewel je je misschien afvraagt: “welke kosten dan ?”

Wat dacht je van:

eventuele kosten van een huurpand, kosten van een accountant, vervoerskosten, kosten van levensonderhoud, waarborgsommen, kosten voor een website etc.

Aangezien op dag één van het zelfstandige ondernemerschap de omzet niet “a la minute” binnen stroomt en laat staan de betaling daarvan, zal de starter daar zelf in moeten voorzien. Er zijn er, die hiervoor gespaard hebben en/of door ouders c.q. familieleden op weg worden geholpen; heel fijn, maar dit moet dan wel goed worden geregeld. 

Maar er zijn er velen, die deze mogelijkheid niet hebben en het daarom niet aandurven zelfstandig ondernemer te worden, hoewel ze wellicht een geweldig idee hebben voor een eigen bedrijf..

Een gemiste kans derhalve……...

Ervaring leert dat starters niet zo snel bij een bank binnen stappen om over financieringsmogelijkheden te praten, omdat daar wel eens moeilijke vragen gesteld kunnen worden; op zich is dat ook wel zo, maar als je je goed hebt voorbereid, d.w.z. je hebt je ideeën/plannen op papier (het zgn. ondernemersplan) en niet, zoals de meeste starters, alleen maar in je hoofd, dan ben je al een heel eind en dan hoef je ook niet bang te zijn voor eventuele moeilijke vragen.

Overigens: een ondernemersplan maak je niet alleen voor de bank, maar ook voor jezelf biedt dit een houvast voor de toekomst.

Als ondernemer ben je een kanjer in je eigen specialisme, maar je kan echter niet alles weten. Allerlei randzaken, die het ondernemerschap ook met zich brengt, kunnen je n.l. bij wijze van spreken “gestolen” worden. Het is dan ook zeker geen schande, dat je je voor deze randzaken laat adviseren; een bank zal je hierdoor dan ook zeker serieus nemen.

Als je wel in de gelegenheid bent geweest als zelfstandig ondernemer te beginnen en de zaken gaan naar tevredenheid, zal je misschien merken, dat het wellicht nog beter kan, maar dat je geen geld hebt dit te financieren; want ja, debiteuren betalen veelal niet contant en dat geld heb je nu net nodig voor je groei.

Ook hier kan een financiering bij een bank uitkomst bieden; maar ook hier zal dan de eerste vraag van de bank zijn: hebt je een ondernemersplan ?

 • het opstellen van een ondernemersplan is zeker voor een startende ondernemer lastig, 
 • een ondernemersplan is o.a. de basis om de haalbaarheid van een financiering te toetsen,
 • een ondernemersplan dient voor de bank/financier alle relevante informatie te bevatten, waardoor het volledig “fiatteringsrijp” is, zoals wat je gaat doen, hoe je klanten gaat vinden, wie je concurrenten zijn, verwachte omzet, kortom een onderbouwing waarom jouw bedrijf levensvatbaar is.
 • in de praktijk is gebleken, dat met een goed onderbouwd ondernemersplan, de financiering veelal wordt verstrekt; hierbij speelt de presentatie en persoonlijkheid van de ondernemer ook een zeer belangrijke rol,
 • een ondernemersplan maak je niet alleen voor de bank/financier, maar ook voor jezelf; door het regelmatig toetsen van het ondernemersplan worden afwijkingen sneller gesignaleerd, waardoor er tijdig kan worden bijgestuurd,
 • een ondernemersplan vermindert ad hoc beslissingen en is een basis waarop men kan terugvallen en werkt daardoor kwaliteitsverhogend,
 • voorkom, dat het maken van een ondernemersplan een “invuloefening” is/wordt.
 • als je vreemd vermogen wilt aantrekken, zorg dat je een goed verhaal = ondernemersplan hebt,
 • probeer niet alles zelf te doen, vertrouw ook anderen,
 • als ondernemer ben je een specialist en geen generalist,
 • laat jaarlijks de verzekeringsportefeuille doorlichten door een onafhankelijke adviseur,
 • maak gebruik van de “middelingsregeling”; voor wie ? deze regeling is bedoeld voor ondernemers met sterk wisselende jaarinkomsten zoals b.v. starters; je mag dan het  belastbaar inkomen in box 1 van 3 opeenvolgende kalenderjaren (na het opleggen van de  definitieve aanslag) bij elkaar optellen, dit door 3 delen en op grond van het gemiddelde  jaarinkomen wordt opnieuw bepaald wat er aan inkomstenbelasting betaald moet worden; als dit minder is dan je in de praktijk hebt betaald, dan krijg je het verschil, als dit hoger is dan € 545,-- van de fiscus terug.
 • doe aan “time-management”:
 • bepaal aan het begin van de dag wat je die dag wilt doen en laat je niet leiden door e-mails en telefoons, maar reserveer hiervoor een vast deel van de dag,
 • doe dingen die je moet doen in één keer goed en maak het af,

Wanneer heb je een bankkrediet nodig ? 

 • voor de financiering  van investeringen, debiteuren en voorraden,
 • stel samen met uw adviseur/accountant de kredietbehoefte vast,
 • om de hoogte van de  kredietbehoefte te bepalen is een liquiditeitsbegroting (de geldstromen) van uw onderneming noodzakelijk;
 • vraag een langlopende lening alleen aan voor investeringen en een rekening-courant  krediet voor het opvangen van “pieken”;

 Waar let een bank op:

 • hoe is bij een éénmanszaak de verhouding tussen de privéopnamen t.o.v. de jaarwinst,
 • is de cashflow voldoende,
 • in welke branche is de ondernemer werkzaam,
 • hoe is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (het solvabiliteitspercentage),
 • is er een rekening-courant verhouding tussen de DGA en zijn/haar BV,

 Herken, als kredietrelatie, alarmsignalen van uw bank: 

 • de bank informeert vaker dan voorheen hoe het met u = bedrijf gaat,
 • u moet aantonen, dat uw bedrijf nog levensvatbaar is,
 • bij ernstige twijfel en onzekerheid bij de bank, zal er om extra zekerheden worden gevraagd,
 • uw bank voert de opgegeven betalingen niet uit, 

Al deze signalen gaan vaak vooraf aan de mededeling van de bank, dat de behandeling van uw account is overgedragen aan de afd. Bijzonder Beheer/Intensief Beheer/Bijzondere Krediet (naam is afhankelijk van de bank)  = ziekenboeg van uw bank.