Privacy:

Door gebruik te maken van de website van van Nierop Advies en onze diensten, geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

van Nierop Advies, gevestigd aan de Raad van Europastraat 51, 2694 DA 's-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

van Nierop Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- geboortedatum -woonadres - telefoonnummer- E-mailadres.

van Nierop Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

van Nierop Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

van Nierop Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

van Nierop Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

van Nierop Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Personen van wie wij persoonsgegevens bezitten hebben het recht om deze in te zien, te corrigeren en of te verwijderen. Een verzoek hiervoor kan gestuurd worden naar vannierop@kabelfoon.nl

Bezwaar:

U kunt bezwaaraken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, b.v. omdat u van mening bent, dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de door van Nierop Advies te verlenen dienst of het voldoen aan een wettelijke plicht. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via vannierop@kabelfoon.nl met een onderbouwing van uw bezwaar.